Warning: Use of undefined constant ‚wp_head’ - assumed '‚wp_head’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 141

Warning: Use of undefined constant ‚rsd_link’ - assumed '‚rsd_link’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 141

Warning: Use of undefined constant ‚wp_head’ - assumed '‚wp_head’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 142

Warning: Use of undefined constant ‚wlwmanifest_link’ - assumed '‚wlwmanifest_link’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 142

Warning: Use of undefined constant ‚wp_head’ - assumed '‚wp_head’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 143

Warning: Use of undefined constant ‚wp_generator’ - assumed '‚wp_generator’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 143

Warning: Use of undefined constant ‚wp_head’ - assumed '‚wp_head’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 144

Warning: Use of undefined constant ‚start_post_rel_link’ - assumed '‚start_post_rel_link’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 144

Warning: Use of undefined constant ‚wp_head’ - assumed '‚wp_head’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 145

Warning: Use of undefined constant ‚index_rel_link’ - assumed '‚index_rel_link’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 145

Warning: Use of undefined constant ‚wp_head’ - assumed '‚wp_head’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 146

Warning: Use of undefined constant ‚adjacent_posts_rel_link’ - assumed '‚adjacent_posts_rel_link’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 146

Warning: Use of undefined constant ‚wp_head’ - assumed '‚wp_head’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 147

Warning: Use of undefined constant ‚wp_shortlink_wp_head’ - assumed '‚wp_shortlink_wp_head’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /wp-content/themes/kino/functions.php on line 147
Regulamin - Łapa. Przegląd Filmów Amatorskich

Regulamin

PRZEGLĄDU FILMÓW AMATORSKICH
ŁAPA 2017.  [PDF]

CELE FESTIWALU:

Prezentacja dorobku twórczego młodych filmowców.

Popularyzacja nieprofesjonalnej twórczości filmowej.

Doskonalenie warsztatu filmowego.

Wyróżnienie filmów o szczególnych walorach artystycznych i technicznych.

Wymiana doświadczeń.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Festiwal jest przeznaczony dla amatorów bez ograniczeń wiekowych. Film amatorski rozumiemy jako produkt, który nie został zrealizowany przez twórców profesjonalnych, studentów i absolwentów wyższych szkół filmowych i artystycznych

Czas projekcji zgłaszanych filmów nie może przekroczyć 20 minut.

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez organizatora może dopuścić dłuższą projekcję, kierując się względami artystycznymi bądź edukacyjnymi produkcji.

Do konkursu będą przyjmowane filmy zrealizowane w roku bieżącym.

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest nadesłanie filmu oraz wypełnionych kart zgłoszeń do dnia 20 listopada br.

Zgłoszenie filmu drogą elektroniczną polega na dostarczeniu fotokopii wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia filmu i linku z możliwością pobrania filmu na adres e-mail: kino@dklapy.pl

Filmy powinny być zarejestrowane w standardzie PAL.

Każdy film powinien posiadać czołówkę lub napisy końcowe(tytuł i nazwiska twórców, tytuły i autorów fragmentów muzycznych wykorzystanych w filmie).

Autor zgłaszając film do konkursu, wyraża jednocześnie zgodę na jego emisję i reemisję w stacjach telewizyjnych oraz w sieci Internet w ramach prowadzonej promocji Konkursu.

Prawa autorskie filmu zgłaszanego nie mogą być w żaden sposób ograniczone ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku niespełnienia tego warunku autor musi załączyć do karty zgłoszenia pisemne oświadczenie prezentujące sytuację prawną filmu.

NAGRODY:

Najlepsze filmy zostaną zaprezentowane publicznie. Oceniać je będzie profesjonalne Jury oraz w niezależnej kategorii widzowie.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

1. 2. 3. Nagroda Festiwalu

Organizatorzy zastrzegają możliwość innego podziału nagród.

Zapraszamy autorów na Galę Festiwalową, która odbędzie się w pierwszą sobotę grudnia o godzinie 19:00 w sali Domu Kultury w Łapach.

BIURO FESTIWALOWE:

Instruktor: Rajmund Brzozowski

Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy,

tel. 857 152 300, e-mail. kino@dklapy.pl

PROJEKCJE FESTIWALOWE:

Sala Domu Kultury, Łapy, ul. Nowy Rynek 15

INFORMACJE DODATKOWE:

Filmy nieodebrane po Festiwalu zostaną w archiwum.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skopiowania wybranych filmów, wykorzystania ich do promocji Festiwalu.

Filmy wstępnie oceni komisja kwalifikacyjna powołana przez organizatorów.

Zgłoszenie filmów na festiwal jest bezpłatne, tematyka i technika filmów jest dowolna.

Filmy należy dostarczyć do 20 listopada br.

Podpisując kartę zgłoszenia, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury w Łapach. Masz prawo do wglądu i korekcji podanych informacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr 133, poz. 833 ze zmianami).

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne zagubienie lub uszkodzenie filmów powstałe z przyczyn od nich niezależnych.

Strona informacyjna Przeglądu Filmów Amatorskich to: http://kino.dklapy.pl