1. ŁAPSKA AKADEMIA WOKALNA

łapska akademia [ FOTORELACJA ]

Jury konkursu w składzie:

Barbara Maj- przewodnicząca, wokalistka, kompozytorka, członkini kabaretu Widelec, artystka kabaretowa,

Sylwester Trojanowski- nauczyciel śpiewu, muzyk, prezes stowarzyszenia "Towarzystwo Aktywności Kulturalnej",

Mariusz Perkowski- nauczyciel śpiewu, muzyk, prezes fundacji "Pro Anima"

 

Kategoria pierwsza

 • 1. miejsce Zuzanna Tarantowicz
 • 2. miejsce Mateusz Leopold
 • 3. Aleksandra Karasiewicz Jakub Onopa

wyróżnienia

Stanisław Mościcki, Oskar Misiewicz, Michał Brzozowski

Kategoria druga

 • 1. miejsce Gabriela Stypułkowska
 • 2. miejsce Natalia Weronika Wojewódzka

Kategoria trzecia

 • 1. miejsce Łukasz Kamiński
 • 2. miejsce Katarzyna Bagińska
 • 3. Zuzanna Dworakowska

wyróżnienia

Angelika Sieminiuk
Karolina Więcko
Izabela Gąsowska

Kategoria czwarta

 • 1. miejsce Katarzyna Taszarek
 • 2. miejsce Marcelina Cimoch
 • 3. Aleksandra Bujno

wyróżnienie Marlena Śliwonik

Nagroda specjalna:  Agata Chwaszczewska

Gratulujemy.

Cele konkursu:

Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów – wokalistów, zespołów wokalno-instrumentalnych.
Promocja twórczości dzieci i młodzieży.
Promocja twórczości nauczycieli i instruktorów.

Uczestnicy:

GRUPA I . Przedszkola (4-6 lat)
GRUPA II. Szkoły podstawowe – klasy I – III (7 – 9 lat)
GRUPA III. Szkoły podstawowe – klasy IV – VI (10-12 lat)
GRUPA IV. Gimnazja (13 – 16 lat)
GRUPA V. Szkoły ponadgimnazjalne (17 – 19 lat)

Konkurs odbywa się z podziałem na kategorie we wszystkich grupach:

soliści-wokaliści,
zespoły wokalne,
zespoły wokalno-instrumentalne.

Uczestnik konkursu wykonuje dwa utwory muzyczne o tematyce dowolnej. Uczestnicy GRUPY I wykonują jeden utwór. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. Organizator zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji prezentacji 1 utworu.

Jury festiwalu powołują organizatorzy.

Czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia i kartę akredytacji (wraz z kopią potwierdzenia wpłaty) należy przesłać do dnia 19 października 2012 roku na adres:

DOM KULTURY W ŁAPACH
Ul. NOWY RYNEK 15
18-100 ŁAPY

z dopiskiem Łapska Akademia Wokalna

Kryteria oceny:

Jury oceniać będzie:

– dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych,
– muzykalność
– indywidualność artystyczną,
– poziom warsztatu wykonawczego,
– ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody i wyróżnienia we wszystkich grupach i kategoriach oraz nagrodę GRAND PRIX.
Nagrodę specjalną za utwór autorski uczestnika (utwór autorski rozumiany jako: tekst i muzyka lub tylko muzyka skomponowana przez uczestnika, instruktora lub nauczyciela)

 Uczestnicy konkursu zapewniają podkład instrumentalny (np. akompaniament nauczyciela na pianinie lub inny) bądź nagrany na płytach CD (w formacie audio na płycie CD-R), bądź śpiewają a’capella.

 Organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy, wzmacniacz basowy i gitarowy, mikrofony

Przepisy ogólne:

1. Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
2. Uczestnikowi niepełnoletniemu towarzyszy opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba).
3. Uczestnicy I ŁAPSKIEJ AKADEMII WOKALNEJ pokrywają koszty akredytacji w wysokości:
a) solista, opiekun 20 zł od osoby,
b) zespół, opiekun 10 zł od osoby.
4. Organizator zapewnia jeden posiłek.
5. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Domu Kultury w Łapach informacji osobowych zawartych w formularzu karty zgłoszenia i karty akredytacji.
6. Uczestnicy zezwalają na rejestrację festiwalu na wszelkich dostępnych nośnikach i prezentację zgromadzonego materiału w celach marketingowych festiwalu.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Szczegółowe informacje: Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek 15, tel/fax: 85 715 23 00, www.dklapy.pl

Graj i wygrywaj

fot

GRAJ I WYGRYWAJ. Pod takim hasłem , odbył się turniej tenisa stołowego w Świetlicy Wiejskiej w
Łupiance Starej .

Uczestnikami turnieju , byli dzieci ze szkoły podstawowej :

 • 1) Sylwester Łupiński kl II
 • 2) Mateusz Skrzypkowski kl IV
 • 3) Michał Ossowski kl IV
 • 4) Wincenzo Lamorello kl IV
 • 5) Katarzyna Łupińska kl V
 • 6) Dominik Roszkowski kl V
 • 7) Mateusz Łupiński kl V
 • 8) Rafał Łupiński kl V
 • 9) Krzysztof Szafarski kl V
 • 10) Natalia Roszkowska kl VI
 • Zwycięzcą turnieju o największej ilości punktów , został Rafał Łupiński z kl V.

Dzieci bardzo chętnie , uczestniczą w takich turniejach , fajnie się przy tym bawią i wyrabiają lepszą formę gry .

4. Zawody Latawcowe Binduga 2012

fot: dklapy.pl

7 października 2012

tereny nadrzeczne "Binduga" w Łapach godzina 14.00

[ FOTORELACJA ]

Jury zawodów latawcowych w składzie Beata Łapińska, Dariusz Gumowski, Krzysztof Falkowski, przyznało nagrody w kategoriach:

-latawce płaskie (do 6 lat)

 • Paweł Walesieniuk

-latawce płaskie (od 7-15 lat)

 • Szymon Prokop
 • Mateusz Piekutowski
 • Mateusz Szulc

-latawce płaskie (powyżej 15 lat)

 • Arkadiusz Łupiński

-latawce skrzynkowe (do 6 lat)

 • Klaudia Janowik

-latawce skrzynkowe (od 7-15 lat)

 • Gabriel Falkowski
 • Piotr Fronczak
 • Kacper Kusznerko

-latawce skrzynkowe (powyżej 15 lat)

 • Michał Malec
 • Arkadiusz Łupiński
   

 

REGULAMIN

Konkurs latawców jest otwarty dla wszystkich chętnych

Zgłoszenia latawców przyjmowane będę bezpośrednio przed rozopczęciem konkursu t.j. od godziny 13.00 do 14.00

W konkursie będę brały udział latawce wykonane i ozdobione własnoręcznie.

Przewidziane są następujące grupy wiekowe:

1-dzieci do 15 roku życia
2-powyżej 15 roku życia

Latawce oceniane będą w kategoriach:

1-latawce płaskie
2-konstrukcje skrzynkowe

Kryteria oceny:

konstrukcja latawca, oprawa plastyczna, oryginalność, atrakcyjny lot

Dla pierwszych trzech miejsc organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody
Latawce wykonane z zesatwów gotowych mogą brać udział w zawodach poza konkursem, nie będą oceniane przez jury.

Pozakończeniu konkursu wspólne ognisko

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy.

Organizatorem których jest Dom Kultury w Łapach, pracownia modelarska pod kierunkiem Krzysztofa Falkowskiego.

9. Przegląd Filmów Amatorskich Łapa 2012

fot: dklapy.pl1 grudnia 2012 r. odbędzie się 9. Przegląd Filmów Amatorskich Łapa 2012.

Kolejny raz pragniemy zaprezentować, wyróżnić i nagrodzić najwartościowsze amatorskie produkcje nadesłane nam z kraju i całej galaktyki.

Filmy w tym roku oceniali będą przedstawiciel TVP Białystok, instruktor Domu Kultury, filmowiec amator.
Zapraszamy do udziału wszystkich amatorów filmowców, grupy filmowe. Tematyka nadsyłanych prac jest dowolna. Warunkiem jest czas projekcji, który nie może przekroczyć 20 minut.

Czekamy na Państwa produkcje do 20 listopada 2012 r.

Do pobrania: karta zgłoszeniowa, regulamin.

Tutaj strona Przeglądu Filmów Amatorskich

Serdecznie zapraszamy 2012-13

fot: dklapy.pl

Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szołajdach zaprasza dzieci na zajęcia plastyczne i teatralne.

Pierwsze zajęcia plastyczne odbędą się 19.10.2012 (piątek) godz. 16.00.

Zajęcia teatralne 20.10.2012 (sobota) godz. 15.00.

 

Zapraszam

fot: dklapy.pl

W biegu

to cotygodniowe spotkania osób ceniących bieganie w przyjaznym towarzystwie.

Kilka powodów aby biegać:

zwiększona odporność organizmu,
zdrowy sen,
gładka skóra,
dłuższe życie

Aerobik

zapisy do 31 października 2012

zajęcia teatralne i plastyczne